Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу

Мушникова Світлана Анатоліївна photo

Завідувач кафедри: Мушникова Світлана Анатоліївна

Контакти:

Адреса кімнати: 349, 355, пр.Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Украіна

E-mail: [email protected]

Телефон: тел:38-66 (кімната Б-607); тел:31-72 (кімната Б-316); тел:34-18 (кімнатаБ-604)

Альтернативна сторінка: https://www.facebook.com/fmaambnmetauСучасна історія кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу бере свій початок у 1996 році, коли на факультеті економіки та менеджменту було прийнято рішення про необхідність виокремлення фахових напрямів підготовки «Фінанси та кредит» та «Облік і аудит» у відповідності до потреб промислових підприємств і фінансових установ Дніпропетровського регіону і України у цих сферах та розпочалась підготовка фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» на спеціальному факультеті Національної металургійної академії України.

У 2000 році була заснована кафедра фінансів та обліку, яка в процесі подальшого розвитку підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами «Фінанси та кредит» та «Облік і аудит» розділилась на дві окремі кафедри – кафедру фінансів та кафедру обліку і аудиту.

У 2021 році на підставі рішення Вченої ради Національної металургійної академії України з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки країни, потреб бізнесу та з метою підвищення якості підготовки фахівців у сфері фінансів та обліку, було створено нову кафедру управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу шляхом об’єднання кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту.

Наразі кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами: «Облік і аудит» та «Фінансові технології в бізнесі» (бакалаврський та магістерський рівень вищої освіти).

Докладніше про облік   /   Докладніше про фінанси

Актуальні сторінки

Instagram Facebook

 Старі сторінки кафедри обліку та аудиту